Wat doen wij?

Onze doelstelling is om de overlast, die ongedierte kan veroorzaken, zoveel mogelijk te voorkomen. Wering en voorlichting over de leefwijze van de dieren is daarbij het belangrijkste. Wanneer nodig, zorgen wij voor een oplossing op een wettelijk toegestane wijze. Dit om een duurzame bestrijding te doen.

Het scheiden van het territorium van het dier en dat van de klant is feitelijk onze taak. Een plaagdier is een dier dat op overmatige wijze een klant lastigvalt in zijn omgeving of bij zijn werkzaamheden. Belangrijk is ook om zo vroeg mogelijk in te grijpen, zodat er in een beginstadium maatregelen kunnen worden getroffen.

Onderhoudscontracten

Voor het bestrijden van plaagdieren hebben wij ook onderhoudscontracten, met name voor ratten, muizen en mollen, dit is vooral van belang voor voedselverwerkende en voedselproducerende bedrijven. Maar ook voor kantoren en werkplaatsen.

Wij werken volgens de richtlijnen van het KMPB (Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven) en voldoen hiermee aan alle eisen die keurmerken aan de plaagdierbeheersing stellen: Globalgap, HACCP, BRC, Voedselveilig enz. Zo kunnen wij u op alle gebieden, die betrekking hebben op het beheersen van plaagdieren helpen.

De meest voorkomende plaagdieren

Wij bestrijden de volgende dieren: papiervisjes, zilvervisjes, ratten, muizen, mollen, kakkerlakken, tapijtkevers, spekkevers, muggen, vliegen, houtworm, boktor, woelratten, marters, vleermuizen, houtschimmel, graanklanders, bijen, wespen, hommels, hoornaars, stofmijten, huismijt, vlooien, motten, luizen, zwerfkatten, vogels, mieren, krekels, springstaarten, bedwantsen, diverse kevers, spinthoutkevers, pissebedden, spinnen en bloedluis.

Rattenpreventie en -bestrijding met warmtebeeld­camera & persluchtgeweer op basis van IPM

Pats streeft ernaar om op een verantwoorde en veilige manier het buitengebied “schoon” te houden van ratten. Sinds een wijziging van de Wet natuurbescherming in 2018 is het bestrijden met een geweer onder voorwaarden toegestaan. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de grondgebruiker. Op deze manier wordt effectief de plaagdierdruk onder controle gebracht, waardoor de knaagschade bij onze klanten in de akkerbouw en veeteelt nog verder beperkt kan worden.

Previous slide
Next slide
Wist je dat?